Skip to content

Schutterijen in Nederland

Een korte geschiedenis

Van de 11e tot midden 19e eeuw werden onze steden door burgerschutterijen beschermd tegen gevaren van buitenaf en oproeren van binnenuit.

Alom aanwezig maar van weinig belang

In verschillende steden herinneren namen van gebouwen en straten als Doelen en Schuttersveld ons aan de schutters van weleer. Ook Nederlands bekendste schilderij, de ‘Nachtwacht’, is aan een schutterij gewijd. De schutterijen, ook wel burgerwachten of burgermachten genoemd, waren eeuwenlang alom aanwezig, maar hebben nooit een belangrijke historische rol gespeeld. Er is dan ook maar weinig over geschreven. Napoleon verbood de Schutterijen en andere gilden. Na hem werd de Nederlandse staat gesticht met een eigen leger en politiemacht, waardoor de schutterijen hun belang verloren. In de zuidelijke provincies bestaan ze nog als ‘gezelligheidsverenigingen’.

schuttery-sneek
Schutterij van Sneek, ca 1700