Skip to content

des Konings

Zitkussen voor de koning

In het boek “Zonderlinge levensloop van een ongelukkige reisgezel, of beschrijving van de door hem geledene droevige slavernij onder de Turken in Turkyen en Barbaryen” beschrijft de niet verder aangeduide auteur hoe na in 1715 aangemonsterd te zijn op ‘de Kraanvogel’ het schip in de Spaanse zee aangevallen wordt door Moorse piraten en hij gevangen genomen wordt. Hij komt terecht bij een Moorse koning in het huidige Marokko en beschrijft dat deze een Kussendrager heeft die hem overal waar hij heen gaat volgt om een kussen neer te leggen zodra de hij aanstalten maakt te gaan zitten.

In de betreffende passage vertelt de schrijver dat de koning zijn zoon voor de leeuwen en tijgers heeft gegooid omdat deze hem van de kroon wilde verstoten. Maar niet na eerst de schenen van zijn zoon te hebben laten verbrijzelen en zijn linkerbeen en zijn rechterhand en rechtervoet af te hebben laten kappen. Daarna ging de koning naar zijn vrouwen omdat hij behoefte had zich wat te verlustigen en te vermaken om zijn ‘ontstelde hoofd’ tot bedaren te brengen:

“Daar gekomen zijnde in de kamer, bij zijn vrouwen, wordt aanstonds een kussen onder zijn lichaam gelegd (naar ’s lands gebruik) omdat men daar stoelen noch banken heeft om op te zitten zoals in Holland en andere plaatsen. Maar altoos met de benen kruiselings over elkaar, net als de kleermakers doen als ze op hun tafel gaan zitten om hun werk uit te voeren. Waarom ook de Kussendragers des Konings hem moeten volgen, waar hij heen gaat, en wanneer de Koning maar van gedachte is te gaan zitten, zo is de Kussendrager aanstonds gereed om hem het kussen te verzorgen”

Het volledige boek is > hier < te downloaden.