Skip to content

Haile Selassi

De Kussendrager van Haile Selassi

Het in 1978 verschenen boek ‘The Emperor’ van  Ryszard Kapuscinski (1932-2007) is een bundel van interviews  met de ondergedoken voormalige hofhouding van de inmiddels afgezette Keizer Haile Selassi.

In keldertjes en hutjes noteerde Kapuscinski de verhalen van Selassies, wiens taak het was om op het juiste moment het juiste kussentje onder de voeten van de nogal klein uitgevallen keizer te schuiven. Door zijn 26 jaar ervaring wist de kussendrager op zeker moment blind welk kussen bij welke troon paste teneinde de beentjes van de keizer niet te lang te laten bungelen

Toelichting

Totdat de Poolse journalist Ryszard Kapuscinski in 1974 net na de marxistische machtsovername naar Ethiopië trok, was het daar juist omver geworpen regime van keizer Haile Selassie een mysterie. Natuurlijk waren er de regelmatige berichten over weelde en overvloed in een land dat structureel te weinig voedsel produceert, maar nooit had de buitenwereld een kijkje kunnen nemen in het op middeleeuwse leest geschoeide hof van de Koning der Koningen, de Leeuw van Judah, Ras Tafari. Kapuscinski kreeg van zijn hoofdredacteur toestemming om naar Addis Abeba af te reizen om verslag te doen van de wilde plannen van het nieuwe bewind van Mengistu Haile Mariam. ’s ‘Avonds werkte hij aan zijn eigen project – dan interviewde hij de ondergedoken hofhouding van de keizer.

Bronnen: ‘Het Parool’ (datum onbekend) en ‘Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm’ (Acemoglu en Robinson, 2012)
(Met dank aan Nico Kussendrager)