Skip to content

Daniel Thijsses

Daniël werd ingeloot voor het Napoleaanse leger en vond de dood in Berlijn. De suggestie dat hij zich vrij kocht en een ander in zijn plaats liet gaan is onjuist.

  • Daniël Thijsses werd als zoon van Thijs Gijsses Kussendrager op 3 maart 1785 in Harlingen geboren. 26 Januari 1814 stierf hij op 28 jarige leeftijd als soldaat van het leger van Napoleon in Berlijn. Zijn zoon Thijs Daniëls, die op 21-7-1813 geboren werd, heeft hij nooit gezien.
  • Verschillende publicaties vermelden ten onrechte dat Daniël was ingeloot voor het leger van Napoleon, maar daar geen zin in had en in 1812 zijn nummer verkocht aan Freerk Veldman. Dit verhaal stond onder anderen in een artikel van Jaap Ellinga in de Leeuwarder Courant (datum onbekend), in het 2008 magazine van de vereniging ‘Oud Harlingen’ en in een boek van Jaap Ellinga uit 2008 (In het blauwe licht van God, 50 verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen). In deze publicaties wordt Daniël negatief afgeschilderd. De teksten zijn nagenoeg gelijk en komen dus vermoedelijk uit dezelfde bron (J.A. Paasman uit Burgum).
    In het boek van Ellinga staat het als volgt:

boek-ellinga-fragment

 

  • In het 2009 magazine van de vereniging ‘Oud Harlingen’ protesteert Ronald Douma als volgt tegen deze karaktermoord van de overgrootvader van zijn overgrootmoeder, zoals die in het Oud Harlinger magazine van het jaar daarvoor werd beschreven:

 

daniel-douma-oudharling2009

  • Naast de door Ronald Douma genoemde overlijdensakte, vermeldt de website van Tresoar het overlijden van Daniël ook nog als volgt:

Overlijdensakte Harlingen, 1815
Aangiftedatum 17 april 1815, blad nr. 13c
Daniel Kussendrager, overleden 26 januari 1814, 28 jaar, man
Opm.: Overleden te Berlijn, in hospitaal, nu pas ingeschreven