Skip to content

Schutterij

Een stad van ‘formaat’

Dankzij haar strategische ligging en economische waarde groeide Harlingen in de 2e helft van de 16e eeuw tot de 3e stad van Friesland, na Leeuwarden en Franeker.  Industrie en handel tierden welig. De stad werd 3 keer uitgelegd, de stadswallen werden verbeterd of vernieuwd en er kwamen nieuwe stadspoorten. Rond 1600 had Harlingen de omvang van de huidige binnenstad en telde zij zo’n 7000-8000 inwoners.

300 jaar Harlinger burgerschutterij

Het oudst gevonden reglement voor de Harlinger burgerschutterij dateert uit 1655, waarmee niet gezegd is dat zij al niet langer bestond.

Roemloos einde

Het laatste reglement is uit 1792. Tijdens het aardappeloproer in Harlingen in 1847 mobiliseerde de burgemeester de schutterij. Dit kon wel eens de laatste keer zijn geweest dat de schutterij in actie kwam.

gezicht op Harlingen, ca 1650