Skip to content

Hans Kussendrager

Hans Kussendrager (1948) uit Apeldoorn vond het altijd onbevredigend dat niemand in de familie de betekenis van zijn bijzondere achternaam kende.  Een lakei aan het hof was de meest genoemde verklaring. Maar hij geloofde dit niet en besloot zelf onderzoek te gaan doen.

De start was moeizaam, waar te beginnen? Maar toen hij eind 2006 de eerste resultaten van zijn onderzoek op deze website publiceerde, kreeg hij van bezoekers al snel aanknopingspunten aangereikt. In 2007 leidde dit tot de ontdekking dat kussendrager een functie bii de Harlinger burgerwacht was. Een gericht onderzoek in de Friese archieven kon beginnen. Groot was de vreugde toen hij in het archief van Tresoar in Leeuwarden een Harlinger Schutterijreglement vond waarin de functie kussendrager werd genoemd. Deze website vertelt de rest.

Hans heeft zich altijd nauw verbonden gevoeld met Harlingen, de geboorteplaats van zijn vader. Toen hij bij zijn zoektocht op de Harlinger Schutterij stuitte, trokken de nauwelijks beschreven taken van deze instelling direct zijn aandacht. Dit resulteerde in een eveneens op deze site beschreven onderzoek naar dit onderwerp.

E-mail: Hans Kussendrager (mail@kussendrager.net)

Hans houdt zich verder graag bezig met: