Skip to content

Huwelijken

Drie huwelijken

Thijs’  eerste huwelijk bleef kinderloos, uit zijn 2e en 3e huwelijk kreeg hij 8 kinderen

Thijs Gijsses trouwde

 • 30 juni 1776 met Trijntje Claases Norel ‘)
  • dochter van Klaas Norel en Lijsbet Johannis
  • geboren 1749 (of 1754?)
  • gedoopt 16 feb 1749 Grote Kerk Harlingen
  • gedoopt 16 sept 1754 Grote Kerk Harlingen (2e vermelding)
  • overleden voor 1780
 • 26 maart 1780 met Rigtje Wouters
  • geboren 1737, Harlingen
  • huwt met Hilbrand Saepes van der Meulen ”) van Leeuwarden geproclameerd de 3-10-17 en doe met Attestasie getrouwt 1771;
  • overleden 23 juni 1788
 • 26 februari 1792 met Jantje Eelkes Huisman
  • dochter van Eelke. . . , en Jantje. . .
  • geboren 1763 Anjum,
   overleden 3 okt 1845 Harlingen,
(alle 3 de huwelijken vonden in Harlingen plaats.)
‘) Tijs Gieses en T. C. N. , beide van Harlingen, en laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1776 Harlingen,  en toen getrouwd; (fiches huwelijken Grote Kerk Harlingen)
”) ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis 20-5-. wegens verdiend maalloon van graenen, kwit. no. 8, 8 nov 1774.  (B1105); id, 20-14-. , kwit. no. 8, 2 dec 1775. (B1106); id, 20-18-. , kwit. no. 9, 5 nov 1776. (B1107); id, 20-10-. , kwit. no. 8, 4 nov 1777. (B1108); id, 23-11-8 wegens 1 jaer maelloon, ord. no. 10, 23 nov 1778. (B1109);

Kinderen

 •  met Trijntje Claases Norel
  • geen kinderen
 •  met Richtje Wouters
  • Gies Tijses
   • geboren 16 jan 1781
   • gedoopt 11 feb 1781
  • Andries Tyses
   • geboren 10 aug 1782
   • gedoopt 27 aug 1782
  • Rein Tysses
   • geboren 13 okt 1783
   • gedoopt 28 okt 1783
  • Daniël Tysses Kussendrager
   • geboren 3 mrt 1785
   • gedoopt 12 apr 1785
  • Sjoukje Tysses Kussendrager
   • geboren 16 nov 1786
   • gedoopt 5 dec 1786
 •  met Jantje Eelkes Huisman
  • Janke Tijsses Kussendrager
   • geboren 16 apr 1794
   • gedoopt 13 maij 1794
  • Aafke Thijsses Kussendrager
   • geboren 3 jul 1797
   • gedoopt 23 jul 1797
  • Andries Kussendrager
   • geboren 21 sep 1799
   • gedoopt 20 okt 1799
(Alle kinderen werden in Harlingen geboren en in de Grote kerk aldaar gedoopt)