Skip to content

Thijs Gijsses

Thijs Gijsses Kussendrager

De stamvader van de huidige Kussendrager’s, verwierf in zijn tijd plaatselijke bekendheid omdat hij een actieve handelaar was en verschillende nevenfuncties vervulde.

Winkelier en handelaar

Elders op deze website is een en ander over hem als stamvader te vinden. Als actieve man is zijn naam in archiefstukken regelmatig in andere rollen terug te vinden, zoals in deze advertentie in de Leeuwarder Courant van 1789: