Skip to content

Thijs Gijsses Kussendrager

Thijs Gijsses liet de naam Kussendrager officieel vastleggen. Hij is met zekerheid een voorvader van de huidige Kussendragers.

Thijs Gijsses

  • In leven winkel winkelier
  • geboren: 1740, Harlingen
  • overleden: 30 juli 1822, Harlingen
  • Thijs trouwt drie keer. Hij krijgt pas in zijn 2e huwelijk in 1781 op zijn 41e zijn eerste kind.
Overlijdensakte Thijs Gijsses

Thijs  leefde van 1740 tot 1822 en is dus 82 jaar geworden. Erg oud voor die tijd, maar vermoedelijk klopt dit wel.

  • Toen hij zich in 1796 liet keuren voor de Burgerwacht meldde het register dat hij 56 was. Dit komt overeen met 1740 als geboortejaar.
  • In 1822 was de bevolkingsregistratie zo betrouwbaar dat aan de datum van overlijden niet getwijfeld hoeft te worden.

Als Thijs zijn  ‘echte achternaam’ aanneemt is hij al 71 jaar. Maar dit betekent niet dat hij pas vanaf zijn 71e als Kussendrager door het leven ging.

  • Zijn 3e kind, geboren in 1783, heet nog Rijn Tijsses
  • Zijn 4e kind, geboren in 1785, noemt hij Daniël Tijsses Kussendrager, zelf laat hij zich dan al Tys Gieses Kussendrager noemen
  • Thijs Gijsses heeft de naam Kussendrager dus kennelijk tussen 1783 en 1785  aangenomen.

Veronderstelling:

Vermoedelijk is Thijs Gijsses de zoon van Gijsbert Thyssen en Sjouwkje Sijtses (Thijs was dan wel voor het huwelijk verwekt…..). En Anderys Ymckes zou dan weer zo’n grootvader zijn.


Verder

  • In de Leeuwarder Courant van april 1789 prijst Thijs als Thys G. Cussendrager zijn handelswaar (thee en koffie) aan.