Skip to content

Stadspoorten

Vestingstad

Harlingen is gebouwd als vestingstad en bezat 6 stadspoorten, die alle in de 19e eeuw zijn afgebroken.

De stadspoorten

De Franekerpoort was de fraaiste poort, hier kwamen de bezoekers de stad binnen. De monumentale poort moest imponeren. Uit het reglement van de Burgerwacht blijkt echter dat de Havenpoort de belangrijkste poort was. Althans ceremonieel:

“De Havenspoort zal alle Morgens na oude gewoonte worden geopend, door de gansche Hoofdwagt en Tamboer, die in twee geleederen met den Officier of Sergeant aan ‘t hoofd, den Tamboer in het midden met slaande Trom in behoorlyke order zullen marcheeren, en in gelyke order de Sleutels van de Poort van de Poort wederbrengen op ‘t Raadhuis ….”

Structuur van een stad

De oude structuur van de stad, inclusief gracht, is nog steeds duidelijk zichtbaar:

Harlinger stadspoorten rond 1700

Het sluiten van de poorten

De route die gelopen moest worden bij het sluiten van de poorten is in het reglement van de Burgerwacht uit 1792 precies beschreven:

havenpoort-stad_2
Havenpoort vanaf de stad gezien, ca 1750