Skip to content

Stadspoorten

Harlingen is gebouwd als vestingstad en bezat 6 stadspoorten, die allen in de 19e eeuw zijn afgebroken.

Onderstaande 17e eeuwse kaart toont alle zes de poorten.

De Franekerpoort was de fraaiste poort, hier kwamen de bezoekers de stad binnen. De monumentale poort moest imponeren. Uit het reglement van de Burgerwacht blijkt echter dat de Havenpoort de belangrijkste poort was. Althans ceremonieel:

“De Havenspoort zal alle Morgens na oude gewoonte worden geopend, door de gansche Hoofdwagt en Tamboer, die in twee¬†geleederen met den Officier of Sergeant aan ‘t hoofd, den Tamboer in het midden met slaande Trom in behoorlyke order zullen marcheeren, en in gelyke order de Sleutels van de Poort van de Poort wederbrengen op ‘t Raadhuis ….”

Ook al zijn de stadspoorten afgebroken, de oude structuur van de stad, inclusief gracht, is nog steeds duidelijk zichtbaar:

Harlinger stadspoorten rond 1700

De route die gelopen moest worden bij het sluiten van de poorten is in het reglement van de Burgerwacht uit 1792 precies beschreven:

havenpoort-stad_2
Havenpoort vanaf de stad gezien, ca 1750