Skip to content

Internet links

Website van Stefan Elsinga met een enorme hoeveelheid informatie over het Harlingen van destijds.

Fries historisch en letterkundig centrum

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw.

De ‘Vereniging Oud Harlingen’ spant zich in om Harlingen te behouden. Vele vrijwilligers nemen hieraan deel. Jaarlijks wordt er een historisch magazine uitgegeven. Samen met museum en stadsarchief het Hannemahuis worden er vele historische activiteiten georganiseerd.

Gemeentemuseum van Harlingen, waar ook het gemeentearchief is ondergebracht.

Website van Jeanine Otten van het Hannemahuis in Harlingen. Op deze site ontrukt zij mannen en vrouwen die in oude documenten hun sporen achterlieten aan de vergetelheid.

Bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur

onderdeel van Meertensinstituut met informatie over alle familienamen in Nederland

‘oude beroepsnamen’ register van J.B. Glasbergen

algemene informatie over Harlingen<?UL>

Vindplaats van en toegang tot Friese archieven

interessante website over de geschiedenis van de burgerwacht en schutterij in rotterdam

Stichting die het archief van de voormalige Stichting Sasland van het Nedersaksisch Instituut van de RUG heeft overgenomen.

Gratis, uitgebreid en gebruiksvriendelijk genealogie programma

Biedt uitgebreid archief dat terug gaat tot in de 18e eeuw

Een uitgebreide stamboom, beginnend bij de ouders van Thijs Gijsses, opgezet door Helma Bovenschen-van Gelderen.

Andere bronnen

De volgende bronnen zouden iets over de naam kunnen vertellen, maar hebben niet veel opgeleverd:

  • De Nederlandse familiedatabank van het ‘Meertens Instituut’ vertelt alleen dat Kussendrager een beroepsnaam is. Er wordt verwezen naar een artikel uit 1975 van R.A. Ebeling, waarin wordt gesteld dat de naam Kussendrager is afgeleid van ‘Cusendrager’, ofwel “knotsdrager’ (knots=teken van bevoegdheid).
  • Johan Winkler duidt in zijn boek ‘De Nederlandsche Geslachtsnamen: in oorsprong, geschiedenis en beteekenis’ de naam ‘Kussendrager’ aan als een zeer zonderlinge beroepsnaam.
  • In het uitgebreide ‘Oude beroepsnamen register’ van J.B Glasbergen ontbreekt tussen de 25.000 namen ‘kussendrager’ in zijn geheel (dit register is helaas van internet verdwenen).