Skip to content

Doelenterrein

Oefenterrein

Steden met een burgerschutterij beschikten over een doelenterrein waar de schutters hun schietkunsten konden oefenen.

Locatie

In de regel lag het doelenterrein direct achter de schuttersdoelen.  Uit oude stadskaarten blijkt dat dit in Harlingen niet het geval was.

Uit onderzoek komen 2 plaatsen in aanmerking:

    • Doeleshof aan de voormalige apothekersstraat. Deze locatie is gevonden aan de hand van enkele 17e eeuwse  documenten waarin gerefereerd wordt aan een ‘Doeleshof.  Het terrein aan de apothekersstraat was oorspronkelijk een kruidentuin en werd eind 16 eeuw mogelijk ingericht als oefenterrein.  Aanwijzingen anders dan deze naamsaanduiding zijn niet gevonden.
    • Piers jaculatorius campus wordt vermeld op een kaart uit 1735. Dit terrein in het noorden van de stad (bij de Bildtpoort), ook wel ‘Piers Mick’ genoemd, zou als schuttersoefenterrein zijn gebruikt.
Beide locaties roepen vragen op. Van geen van beide is het zeker of zij ook werkelijk als oefenterrein dienst hebben gedaan.

Het einde

Doelenterreinen waren vooral bedoeld om te oefenen met hand- en voetbogen. Toen deze eind 17e eeuw vervangen werden door geweren werd de noodzaak om te oefenen steeds minder.  Bovendien kostte het onderhoud veel geld en was er voor de stadsuitbreiding grote behoefte aan ruimte tussen de stadsmuren. De meeste doelenterreinen werden dan ook rond 1700 opgeheven. Het lijkt aannemelijk dat omstreeks  deze tijd er ook een eind kwam aan het Harlingse Doelenshof.

Het een of het ander, of het een na het ander?

De  informatie over de Piers Mick locatie dateert uit de 18e eeuw, zo’n 100 jaar later dan de periode waarin  over de Doeleshof wordt geschreven . In de tijd van de Doeleshof, de 17e eeuw, is op de Piers Mick locatie een lijnbaan te zien. Op 18e eeuwse kaarten is deze verdwenen . Als de Piers Jaculatorius campus werkelijk als oefenterrein voor de schutters gebruikt werd, werden de terreinen dus niet tegelijkertijd maar na elkaar gebruikt.