Skip to content

Waar komt de naam Kussendrager vandaan?

De kussendrager

In de 17e en 18e eeuw was kussendrager een functie bij de Harlinger burgerschutterij. De kussendrager bracht onder andere de kussens van de wachtdoende adelborsten van hun huis naar het adelborstlogement, waar zij de nacht zouden doorbrengen. Ongetwijfeld vindt de familienaam Kussendrager hier zijn oorsprong. 

> meer         

Reglement Burgerschutterij Harlingen, 1734

Thijs Gijsses Kussendrager, de stamvader van de huidige familie, stond eind 18e eeuw bij de burgerschutterij in Harlingen ingeschreven en moet daar een kussendrager zijn geweest.

> meer         

 

Verantwoording:

Deze website informeert over betekenis, herkomst en bijzonderheden van de familienaam Kussendrager, haar eerste naamdragers en over de Harlinger Burgerwacht.

Literatuuronderzoek, het Internet (met name kleinekerkstraat.nl ) en speurtochten in archieven in Harlingen en Leeuwarden leverden de informatie. Ook bezoekers aan deze site, zoals Ronald Douma, maakten mij veel wijzer.

Noot: Afhankelijk van de periode sprak men over (burger)schutterij of (burger)wacht. Op deze site worden beide termen willekeurig door elkaar gebruikt.

Verder:

De speurtocht naar en rond mijn familienaam is nog lang niet klaar. Deze website wordt dan ook met enige regelmaat bijgewerkt. Twijfel niet contact met mij op te nemen als je aanvullingen, commentaar of vragen hebt.

Hans Kussendrager (mail@kussendrager.net)

Openstaande vragen:

  1. Waar was het Adelborstlogement en waartoe diende het Schuttersdoel aan de Noorderhaven?
  2. Waar lag het Daendrichs-logement (of Vaendrichs) dat in de 2e helft 17e eeuw diende als verzamelpunt voor de burgerwacht?
  3. Lag het oefenterrein van de schutters nabij de Apothekershof of bij Piers Mick?
  4. Heeft er naast de Schuttersdoel aan de Noorderhaven nog een ander doelengebouw bestaan, bijvoorbeeld nabij de Apothekershof?
Deze site is het laatst bijgewerkt op: 09-09-2022 (enkele kleine aanpassingen)