Skip to content

Piers Mick

Stedelijke schutterij

In het boek ‘Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad’ van Meindert Schoor (2015) staat  een kaart waarop het oefenterrein van de stedelijke schutterij te zien zou zijn.

Piers Jaculatorius Campus’

De kaart is uit ca 1735 en is gemaakt door de keizerlijke geograaf Mattheus Seuter (Wenen).  Het terrein wordt aangeduid als  ‘Piers Jaculatorius Campus’. Volgens de toelichting van Mendert Schoor is dit de Latijnse omschrijving van de dwinger de Piers Mick. Dit zou aangeven dat hier een oefenterrein van de stedelijke schutterij lag (de openluchtdoelen, naar het mikken van de boogschutters). Het terrein lag vlak bij de Bildtpoort. De precise locatie is niet goed te zien, het aangeduide ‘pleintje’ bij de molen lijkt te  klein voor het doel. Net als bij het ‘Doeleshof’ aan de Apothekerstraat zijn bij de hier beschreven locatie kantekeningen te plaatsen.