Skip to content

Onderwachtmeester?

Thijs dankt zijn achternaam aan de bijnaam voor onderwachtmeester bij de burgerschutterij in Harlingen. Maar er zijn geen documenten gevonden die aantonen dat Thijs als Kussendrager de burgerschutterij diende.


omslag-naamlijst-1798-transparant-small

Het oudst gevonden register van de burgerschutterij waarin Thijs zijn naam genoemd wordt dateert uit 1796. Alle burgers werden toen in verband met de oorlogsdreiging opgeroepen. Uit dit register blijkt dat Thijs Gijsses niet geschikt geacht werd voor de wapendienst. Mogelijk  was hij met zijn 56 jaar al te oud. Overigens was hij niet te oud om tot contributie verplicht te worden…..

Harlingen was in die tijd verdeeld in kwartieren.  Thijs woonde in het ‘5e kwartier’.

register burgerbewapening
Register burgerbewapening 1796 (Tresoar Leeuwarden)

Ondanks de afwijzing in 1796 komt Thijs wel voor op naamlijsten van de Burgerwacht uit 1798 en 1799. Hij heeft dus gediend, maar in welke hoedanigheid vermelden de registers niet.