Skip to content

Kussendrager?

Niet bewezen

Vanaf ongeveer 1784 noemt Thijs Gijssens zich Kussendrager. Zijn naam komt voor in naamlijsten van de burgerwacht uit 1798 en 1799. In die tijd bestond de kussendrager echter niet meer. Vanaf 1785 werden er geen kussens meer gedragen en werd de functienaam ‘onderwachtmeester’ gebruikt. Maar Thijs Gijsses zal zich niet voor niets de naam Kussendrager aangenomen hebben. Hij moet dan al lang voor 1798/1799 bij de burgerwacht gediend hebben. Oudere registers om dit te bewijzen zijn helaas niet gevonden.

omslag-naamlijst-1798-transparant-small

Ongeschikt

Het oudst gevonden register van de burgerschutterij waarin Thijs Gijssens genoemd wordt dateert uit 1796. Alle burgers werden toen in verband met de oorlogsdreiging opgeroepen. Uit dit register blijkt dat Thijs Gijsses niet geschikt geacht werd voor de wapendienst. Mogelijk  was hij met zijn 56 jaar al te oud. Overigens was hij niet te oud om tot contributie verplicht te worden…..
Harlingen was in die tijd verdeeld in kwartieren.  Thijs woonde in het ‘5e kwartier’.

Maar toch in  dienst?

Ondanks de afwijzing in 1796 komt Thijs wel voor op naamlijsten van de Burgerwacht uit 1798 en 1799. Als dit lijsten zijn die bijhielden hoe vaak iemand zijn taak vervulde heeft hij dus gediend. In welke hoedanigheid vermelden de registers niet. Als het registers zijn om bij te houden of er contributie werd betaald, bewijzen is er geen bewijs dat Thijs Gijsses daadwerkelijk bij de burgerwacht ingelijfd is geweest.