Skip to content

Literatuur

Burgers in het geweer
Paul Knevel,  (Historische Vereniging Holland – 1994)

Friezen gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Friesland
Peter Nieuwland,  (Tresoar, Leeuwarden – 2005)

Harlingen, bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee eeuwen
J.J. Huizinga, L.G. Jansma en C.H.A. Verhaar,  (Fryske Akademy, Ljouwert -1989)

Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad
Meindert Schoor,  (Leeuwarden – 2015)

Harlinger stadsgezichten tot 1880
(Gemeentemuseum Hannemahuis Harlingen)

De Harlinger stadspoorten
Claes Posthuma, (Oud Harlingen, 22e jaargang 2007)

In het blauwe licht van God, 50 verhalen uit de archieven van50 verhalen uit de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen
Jaap Hellinga, (Friese persboekerij bv, Leeuwarden – 2008)

Naamkundige schetsen: Kussendrager
R.A. Ebeling, (DMB, 27e jrg. 1975, no 13, pagina 116)

Nationaale Burgerwacht Almanac Op ‘t Jaar Onses Heeren Jesu Christi, 1798
Meindert van Dam,  (Amsterdam, 1798)

Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java,
R.J.L. Kussendrager, Onderwijzer der Militaire School te Batavia
J. Oomkens, Groningen, 1843

De Nederlandsche Geslachtsnamen: in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
Winkler, Johan Publication: 1885 (repr. 1971, Haarlem)

De Nederlandse Revolutie, Vrijheid, Volk en Vaderland 1781-1799
Joost Roosendaal , (van Tilt, 2005)

Ordonnantie of Reglement voor de Burger-Schuttery te Harlingen
(V. van der Plaats, Stads Drukker, 1785)

Reglement voor de Schuttery te Harlingen 
(V. van der Plaats, Stads Drukker, 1792)

Reglement voor de Schuttery te Leeuwarden
1754.

 Schutters in Holland
Carasso Kok / Levy van Halm,  (Waanders, Zwolle)

Verzameling van oudheden benevens derzelver fabelachtige verhalen te vinden in de residentie Passaroeang, voorafgegaan door eene korte Geographische Beschrijving dier Residentie met eene Kaart
R.J.L. Kussendrager,Onderwijzer bij de Gouvernements Lagere School Batavia, ( Mensing en van Westreenen, Rotterdam, 1840)

Voor God, Koning en Vaderland, NRC 2 juli 2016