Skip to content

Bronnen

Bij het onderzoek naar de oorsprong van de naam kussendrager en naar de Harlinger burgerwacht werd behalve van de archieven van het Hannemahuis in Harlingen en Tresoar in Leeuwarden ook intensief gebruik gemaakt van