Skip to content

Aanpassingen

Overzicht aanpassingen en uitbreidingen:

Opmerking: Om de aanpassing zichtbaar te maken kan het nodig zijn na het laden van de pagina de ‘refresh’ knop te gebruiken .
 • 10-05-2021: Enkele kleine wijzigingen, geen inhoudelijke aanvullingen of veranderingen
 • 25-03-2019: Aanpassing hoofdstuk Schuttersdoelen Noorderhaven
 • 24-09-2018: Artikel Ebeling hersteld
 • 10-09-2018 : Pagina over Europees Schutters treffen 2018 toegevoegd
 • 14-03-2018 : sitestructuur verbeterd
 • 13-03-2018 : Informatie over aanstelling van een Kussendrager toegevoegd.
 • 27-02-2018 : bronvermelding Haile Selassie toegevoegd
 • 21-07-2017 : openstaande vragen op home page toegevoegd
 • 19-07-2017 : pagina harlinger schutterij in 1655 toegevoegd
 • 12-07-2017 : kleine aanpassingen in de structuur
 • 21-03-2017 : pagina over een ‘Kussendrager des Konings’ aan curiosa toegevoegd
 • 09-02-2017: onduidelijkheden over locatie het schuttersdoel toegevoegd
 • 04-02-2017 : advertentie en medische spalk aan curiosa toegevoegd
 • 19-01-2017 : indeling en navigatie geoptimaliseerd
 • 02-08-2016 : site volledig vernieuwd (echter geen grote inhoudelijke aangepassingen)
 • 22-02-2016 ; informatie over doelenterrein toegevoegd (vragen bij…)
 • 18-02-2016 ; pagina’s met nieuwe mogelijke locatie doelenterrein toegevoegd
 • 13-01-2016 : diverse kleine tekstuele aanpassingen
 • 13-01-2015 : pagina met stripverhaal uit 1798 over burgerwacht toegevoegd
 • 13-01-2015 : pagina met door R.J.L. Kussendrager gepubliceerde boeken uitgebreid
 • 11-01-2015 : 2 pagina’s met informatie over locatie doelenterrein toegevoegd
 • 09-01-2015 : Kleine tekstuele en indelingsaanpassingen
 • 03-04-2014 :  Dispuut over rooilijn Hoff de Doelen uit 1664 toegevoegd
 • 05-01-2014 : Kopie artikel uit ‘Oud Harlingen’ magazine over Schutterij toegevoegd
 • 30-09-2013 : Informatie over het brengen van het kussen naar doelengebouw vernieuwd
 • 18-09-2013 redactionele verbeteringen
 • 09-04-2013 : Toevoeging aankoop huis in 1686 door Harcke Ziercks Kussendrager
 • 11-09-2011 : Uitvoerige levensbeschrijving van Reinder Jan Lambertus Kussendrager
 • 23-08-2011 : Nieuw hoofdstuk met ‘legendarische’ Kussendrager’s toegevoegd
 • 07-02-2011 : Vermoeden kussens uitgebreid met zitkussens (Burgermacht)
 • 20-11-2010 : Beschrijving Schuttershuis en doelenterrein
 • 20-11-2010 : Kleine aanpassingen en toevoegingen, met name op pagina Burgermacht
 • 01-11-2010 : Lay-out en indeling website aangepast
 • 01-11-2010 : Informatie oorsprong familienaam in het hoofdstuk achtergrond aangepast
 • 26-10-2010 : Pagina Harcke Siercks uitgebreid met nieuwe informatie
 • 18-10-2010 : Advertentie ijsselbode toegevoegd (achtergrond/curiosa)
 • 22-04-2010 : Pagina Thijs Gijsses bij de Burgerschutterij met laatste gegevens aangevuld