Skip to content

Thijs Gijsses Kussendrager

Thijs Gijsses Kussendrager

De stamvader van de huidige Kussendrager’s, verwierf in zijn tijd plaatselijke bekendheid omdat hij een actieve handelaar was en verschillende nevenfuncties vervulde.

Elders op deze website is meer over hem als stamvader te vinden. Als actieve man is zijn naam regelmatig terug te vinden in achiefstukken, zoals in deze advertentie in de Leeuwarder Courant van 1789: